TOISAD
Toplum İçin Sanat Derneği 2013 yılında sanata gönül veren ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir grup insanın sanat aracılığıyla insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin pekiştirilerek toplumsal iletişim ve gelişime faydalı olacak şekilde kullanılması amacıyla faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuştur. Aynı zamanda toplumunun her kesiminden insanın sanatsal ve kültürel gelişimi için projeler üretilmesi, ulusal-uluslararası her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetin organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

İnsanlar ve toplumlar arası pozitif iletişimin sağlanmasında klarneti sembol alarak sanatın gücünden faydalanan Uluslararası Klarnet Festivali'nin 4.yılında TOİSAD bu festivale destek vermekte ve Notist Müzik ile birlikte festivalin organizasyonunu üstlenmektedir.